Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 

Ι. Εισαγωγή

O παρών ιστότοπος «www.dafne.gr» αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής: «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία «Δάφνη Αραμπατζόγλου» και διακριτικό τίτλο «Handmade by Dafne» (στο εξής: «η Επιχείρηση»), που εδρεύει στα Πετροκέρασα (Πλατεία Πετροκεράσων, ΤΚ 57012, Νομός Θεσσαλονίκης), φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 061115947 και εκπροσωπείται νόμιμα με τηλέφωνο επικοινωνίας 2393071388 και e-mail επικοινωνίας  contact@dafne.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής: «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά σε  παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

ΙΙ. Πληροφορίες και Προϊόντα

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της Επιχείρησης αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

ΙΙΙ. Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύει.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Επιχείρηση κάνει το μέγιστο δυνατό ώστε όλα τα χαρακτηριστικά, οι φωτογραφίες και τιμές των προϊόντων να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και έγιναν λόγω τυπογραφικού ή άλλου λάθους και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Τέλος, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΙV. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. (στο εξής: «το Περιεχόμενο») αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου να εμπορεύεται, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο του ιστοτόπου κατά παράβαση των παρόντων όρων.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα DAFNE ή τα προϊόντα της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

V. Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστοτόπου σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

VI. Υποβολή Παραγγελίας

Ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία έχει την δυνατότητα:

(α) είτε να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα που κατωτέρο περιγράφεται (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον, είτε

(β) να προχωρήσει σε παραγγελία ως επισκέπτης (guest) χωρίς την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η παραγγελία υποβάλλεται μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα («καλάθι παραγγελιών» - «cart») στην οποία διαλαμβάνονται τα προϊόντα που επιθυμεί να προμηθευτεί. 

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιούνται στον χρήστη/πελάτη τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης για τη διαβίβαση της παραγγελίας του, δηλώνει προηγουμένως με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που του γνωστοποιούνται μέσω του συνδέσμου ήτοι:

 • τα χαρακτηριστικά των αγαθών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης και προκύπτουν από τη χρήση των σχετικών συνδέσμων στην ηλεκτρονική παραγγελία του. Ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να ελέγξει τα κάθε σχετικό χαρακτηριστικό και να ενημερωθεί για τα προϊόντα που πρόκειται να παραγγείλει. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς.
 • την πλήρη επωνυμία, την έδρα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης
 • την συνολική τιμή των αγαθών που πρόκειται να παραγγείλει, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής και παράδοσης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης τυχόν δαπάνης. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω τυχόν ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά γνωστοποιούνται τηλεφωνικώς στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή τους εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας από την Επιχείρηση.
 • τις διευθετήσεις πληρωμής και παράδοσης καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά.
 • τις προϋποθέσεις, εξαιρέσεις, προθεσμία και διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (βλ. κατωτέρω υπό αλλαγές/ επιστροφές) καθώς και ότι θα επιβαρυνθεί με την δαπάνη επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησής του.
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών καθώς και την δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Επιχείρηση.
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, της Πολιτικής της Επιχείρησης σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας και την επεξεργασία αυτής από την Επιχείρηση και εφόσον αυτή (η Επιχείρηση) διαπιστώσει την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση των προϊόντων, θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενο και τους λοιπούς όρους με την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Από αυτή την στιγμή και έπειτα λογίζεται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση πώλησης και γεννώνται οι εκατέρωθεν αξιώσεις.

Η αποστολή του σχετικού e-mail αποτελεί προϋπόθεση της σύναψης της σύμβασης και δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της ενημέρωσης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται, με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, με τιμή εσφαλμένη, δηλαδή, διαφορετική από την ισχύουσα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους.

VΙI. Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμέλειας

Ο πελάτης, χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί υπαναχώρησης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του λόγω μεταμέλειας, μόνο εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή. Η ακύρωση μπορεί να γίνει είτε με την αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dafne.gr, στο οποίο θα πρέπει να περιέχονται σαφώς τα στοιχεία της παραγγελίας, είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Επιχείρηση στο τηλέφωνο 2393071388.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η Επιχείρηση την έχει ήδη εισπράξει (πχ σε περίπτωση πληρωμής στο κατάστημα της Επιχείρησης), τότε η Επιχείρηση οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της. Εάν ωστόσο, έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη, αλλά η Επιχείρηση δεν έχει εισπράξει το σχετικό ποσό, τότε η Επιχείρηση υποχρεούται εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα για την γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης στον πελάτη του σχετικού ποσού. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

VΙIΙ. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει:

 • Με πληρωμή με κάρτα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Wallet. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης αυτής καθώς και τον τριψήφιο αριθμό ασφαλείας (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.
 • Με κατάθεση σε τράπεζα. Αριθμός λογαριασμού:

Τράπεζα Πειραιώς GR98 0171 0710 0060 7114 1471 291 , δικαιούχος Δάφνη Αραμπατζόγλου

Τράπεζα Viva: GR3270100000000330019221352 , δικαιούχος Δάφνη Αραμπατζόγλου

Μετά την σχετική κατάθεση ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dafne.gr συμπεριλαβάνοντας τον αριθμό της παραγγελίας, με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ταυτοποίηση και την δρομολόγηση της παραγγελίας του.

 • Με paypal
 • Με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η αντικαταβολή έχει χρέωση 2€ επιπλέον της παραγγελίας και των εξόδων αποστολής. Η πληρωμή με αντικαταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για παραγγελίες με διεύθυνση παραλαβής εντός Ελλάδας.
 • Με πληρωμή στο κατάστημα: Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να προβεί στην πληρωμή του ποσού της παραγγελίας του στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης (Πλατεία Πετροκεράσων, 57012, Πετροκέρασα νομού Θεσσαλονίκης), με μετρητά ή με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας μέσω μηχανήματος POS. 

ΙΧ. Τρόποι Αποστολής

Τρόποι και κόστη αποστολής

Εντός Ελλάδας

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με την ACS Courier.  Οι παραγγελίες αποστέλλονται σε 1-5 εργάσιμες και παραδίδονται από την ACS συνήθως σε 1-3 εργάσιμες από την ημέρα αποστολής. Η παράδοση σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές μπορεί να καθυστερήσει κάποιες μέρες επιπλέον.

Τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδας είναι 4€ γι παραγγελίες μέχρι 60€. Για παραγγελίες άνω των 60€ τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδας είναι δωρεάν.

Εξωτερικό

Οι παραγγελίες εκτός Ελλάδας αποστέλλονται με τα ΕΛΤΑ ή με  ACS courier, ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και υπολογίζονται αυτόματα κατά το check out.

 Δωρεάν έξοδα αποστολής για παραγγελίες άνω των 250€ για Κύπρο, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Κροατία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, Γαλλία, Αγγλία (εκτός των Channel νήσων), Ιταλία (εκτός από το Βατικανό και τον Άγιο Μαρίνο), Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Ρουμανία, Σλοβενία.

 

0-50€

50-100€

100-250€

250-400€

Πάνω από 400€

Κύπρος

8,00 €

8,00 €

9,00 €

Δωρεάν

Δωρεάν

Βαλκανικές χώρες και Τουρκία: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία,  Τουρκία

11,00 €

16,00 €

18,00 €

25,00 €

31,00 €

EU1: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Κροατία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία

11,00 €

12,00 €

15,00 €

Δωρεάν

Δωρεάν

EU2: Γαλλία, Αγγλία*, Ιταλία**, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Ρουμανία, Σλοβενία

11,00 €

15,00 €

18,00 €

Δωρεάν

Δωρεάν

EU3: Εσθονία, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σουηδία Φινλανδία

11,00 €

16,00 €

21,00 €

40,00 €

55,00 €

Υπόλοιπος κόσμος

11,00 €

16,00 €

26,00 €

40,00 €

55,00 €

*εκτός από Chanel νήσοι που εξυπηρετούνται βάση τιμοκαταλόγου“υπόλοιπος κόσμος”

**Βατικανό και Άγιος Μαρίνος εξυπηρετούνται βάση τιμοκαταλόγου “υπόλοιπος κόσμος”

 

Αναφορικά με τους χρόνους παράδοσης απαιτούνται περίπου 7-14 εργάσιμες ημέρες για παράδοση στην Κύπρο(εξαιρούνται οι δυσπρόσιτες περιοχές, σε περίπτωση που μένετε σε δυσπρόσιτη περιοχή ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβείτε σε υποκατάστημα της ACS για παραλαβή της παραγγελίας), 4-9 εργάσιμες ημέρες για τις χώρες EU1, 7-12 εργάσιμες για τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, 5-10 εργάσιμες για τις χώρες EU2, 5-15 εργάσιμες ημέρες για τις χώρες EU3 και 15-25 εργάσιμες για τον υπόλοιπο κόσμο.

X. Δικαίωμα υπαναχώρησης , επιστροφές/ αλλαγές

Αλλαγές - Επιστροφές

Αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές έως και 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας σας

Κατά την πραγματοποίηση αλλαγών και επιστροφών πρέπει να ξέρετε ότι:

 • Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία τα λάβατε.
 • Μόλις λάβουμε το δέμα σας, θα ελέγξουμε την κατάσταση των προϊόντων και μόνο τότε θα προχωρήσουμε στην αλλαγή ή επιστροφή.

Μπορείτε να αλλάξετε το προϊόν που επιστρέφετε με άλλο προϊόν ίσως ή μεγαλύτερης αξίας. Εφόσον η αξία του νέου προϊόντος είναι μεγαλύτερη, πληρώνετε τη διαφορά.

Σε περίπτωση που παραλάβατε προϊόν με ελάττωμα σας το αντικαθιστούμε με νέο προϊόν ή επιστρέφονται τα χρήματά σας. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται για απλές αλλαγές προϊόντων.

Διαδικασία επιστροφής:

Μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο 2393071388 ή μέσω email στο contact@dafne.gr οτι θέλετε να αλλάξετε/ επιστρέψετε το προϊόν/ τα προϊόντα.

Αμπαλάρετε τα προϊόντα με σίγουρο τρόπο, στην αρχική τους συσκευασία εάν γίνεται.

Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά ελάττωμα προϊόντος η Dafne αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή γίνεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε (ACS) η οποία παρέδωσε την παραγγελία σας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει εσάς και γίνεται με τον τρόπο/ την εταιρεία που εσείς επιλέξετε. Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων με χρέωση της εταιρείας δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται στα ακόλουθα στοιχεία:

Dafne,

Δάφνη Αραμπατζόγλου, Πετροκέρασα, 57012, Νομός Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Τηλ: 2393071388, 6944656681.

Επισημαίνεται ότι επιστροφές δεν γίνονται σε προϊόντα προσφοράς ή προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε έκπτωση. Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται σκουλαρίκια.  

ΧΙΙΙ. Τελικές Διατάξεις – Επίλυση Διαφορών

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με την Επιχείρηση είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης είτε στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Πελάτης - καταναλωτής δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της επικοινωνίας του με την Επιχείρηση, μπορεί ο πρώτος να επιδιώξει την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών, απευθυνόμενος στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα ΚΥΑ 70330/2015 με την οποία μεταφέρθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/11/ΕΕ, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Υπογραμμίζεται εκ νέου, ότι η προστασία των ανωτέρω νομοθετημάτων και όρων σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από απόσταση, ισχύει στις συναλλαγές με καταναλωτές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1α του Ν. 2251/1994, δηλαδή με φυσικά πρόσωπα τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε ρητώς και ανωτέρω (υπό Ι), κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.